GREVENIOTISA
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δεσκάτης την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου στις 19:00 μ.μ.  λαμβάνοντας  υπόψη  και την από 11 Μαρτίου 2020  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΠΝΠ )  « Κατεπείγοντα  μέτρα αντιμετώπισης  των αρνητικών  συνεπειών  της εμφάνισης  του κορωνοϊου  Covid-19 » κσι της  ανάγκης περιορισμού  της διάδοσης  τους » και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ  όπου ρυθμίζονται  θέματα σύγκλησης  και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως  συλλογικών οργάνων των δήμων,  των περιφερειών και των εποπτευόμενων  νομικών τους προσώπων  κατά το διάστημα  λήψης των μέτρων  αποφυγής της   διάδοσης του  κορωνοϊου  Covid-19, προς συμμόρφωση  των  γενικών  οδηγιών  υγιεινής,  για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί  στην αίθουσα  του Δημοτικού Συμβουλίου κεκλεισμένων των θυρών 

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικον. Έτους 2020 για ενίσχυση ΚΑ ( Οικονομική Υπηρεσία )
 2. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικον. Έτους 2020 για ενίσχυση ΚΑ ( Οικονομική Υπηρεσία )
 3. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικον. Έτους 2020 για ενίσχυση ΚΑ έργου  ( Τεχνική &  Οικονομική Υπηρεσία )
 4. Αποδοχή και κατανομή επιχορήγησης 23.590,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2020 του Δήμου Δεσκάτης
 5. Εφαρμογή του Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών  και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των  Συνεπειών  από την Εκδήλωση Σεισμών με  την Κωδική Ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ » στα  πλαίσια  του Γενικού  Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας  με τη συνθηματική  λέξη  « Ξενοκράτης »
 6. Εφαρμογή του Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών  και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των  Συνεπειών  από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων  με  την Κωδική Ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ  »
 7. Συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης  και παραλαβής της προμήθειας  με τίτλο «  Προμήθεια ενός ( 1 ) Δορυφορικού  Απορριμματοφόρου Οχήματος Βιοαποδομήσιμων  Τύπου Πρέσας  Χωρητικότητας 8m3 »
 8. Αίτημα Συλλόγου Γυναικών για παραχώρηση δωρεάν χρήσης  χώρου στέγασης αντικειμένων – επέκταση  λαογραφικής
 9. Παραχώρηση χρήσης κτιρίων του  Δήμου  για τη λειτουργία των αγροτικών ιατρείων
 10. Λήψη απόφασης για την οριστική ή μη   αφαίρεση,  άδειας ίδρυσης  και λειτουργίας   καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  ιδιοκτησίας   Πρέτσι Φραντέσκ του Μαρίν  στη Δεσκάτη
 11. Λήψη απόφασης για την οριστική ή μη   αφαίρεση,  άδειας ίδρυσης  και λειτουργίας   καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  ιδιοκτησίας   Πρέτσι Φραντέσκ του Μαρίν  στη Δεσκάτη
 12. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου 2020
 13. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου 2020
 14. Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για μείωση τελών χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων και του υπεδάφους αυτών για το έτος 2020
 15. Γνωμοδότηση για το Πρόγραμμα Δασικών Έργων και Εργασιών  Δημόσιας  Δασοπονίας  οικονομικού έτους 2021.
 16. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικον. Έτους 2020 για ενίσχυση ΚΑ έργου  ( Τεχνική &  Οικονομική Υπηρεσία )
 17. Συζήτηση  επί των αιτημάτων  του κ.  Στάμου Δημητρίου και του κ. Βάσσου Γεωργίου

Με την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48002/2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού και Εσωτερικών “Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μη ιατρικής μάσκας σε εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, χώρους γραφείων και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3131/Β΄/28-7-2020, αποφασίστηκε η υποχρέωση χρήσης μάσκας.   Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις παρακαλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση με την ατομική σας μάσκα προστασίας στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Δεσκάτης κ. Κωνσταντίνος Μυλωνάς

                                          Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

                                                                     Κόγιος Ν. Ζήσης

Related posts

Οι περιοχές σε «βαθύ κόκκινο» – Το χιλιομετρικό όριο και τα sms- Τι αλλάζει μέχρι τις 16 Μαρτίου

User1

Κακοκαιρία σε τρία κύματα- Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χιονοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι

User1

Συνάντηση εργασίας Βουλευτή Δήμαρχου Δεσκάτης στον Διευθυντή έργων της ΔΕΗ

user

Leave a Comment